Boende


Hos oss är inget rum det andra likt. Rummen är enkla men mysiga och vi jobbar ständigt på med renoveringar och förbättringar av rumsstandarden.

Enkelrum från 700kr / Dubbelrum från 850kr

Historia

 

Levar Hotell – Anno 1635

Vid hösttinget i Nordmaling den 25 november 1635 antecknades i domboken: "Tommas Algotsson i Levar är nu av rätten tillsatter att vara gästgivare här i Nordmalings socken att föra de vägfarande fram på deras resa både med öl och mat för en riktig betalning efter H:Majst:s tryckta mandat". Till det yttre påminner Levar Hotell lite om det kungliga slottet, men naturligtvis i mycket förminskad skala. En gång i tiden bötfälldes också byggherren för att han kopierat slottet. Slottslikheten passar annars bra, för här har många celebra personer övernattat, ätit och tömt sina bägare och stop under årens lopp - bl a Karl XI, Carl von Linné och Oscar II.

 

År 1771 hade regeringen utfärdat ett förbud för hembränning. Här i Nordmaling var inte gästgivaren Erik Öberg i Levar glad åt förbudet. Han beslöt då att skriva till kungen, Gustav III år 1778, brevet har följande lydelse:


"Mildaste, allernådigste Konung, förbarma thig öfwer oss, som är wår Fader, hjelp oss som längst bort i Nordlanden bo och hafwa warken Wijn, ej heller olja i Krukorna til at wederqwicka wåra trötta utarbetade lemmar med och inte penningar till at Kiöpa, hwarföre Wij underdånigst bönfalla at få tillwerka lijtet brännwin, efter thet i fordom tider brukeligit hwarit, af landets frucht, som Gud oss gifwer i wårt anletes swett och af Gud tillförene i paradiset förunnat."

 

Det framgår ej vad kungen svarade sin undersåte.


Nuvarande byggnad uppfördes år 1827 av Jonas Arctaedius. Det genomfördes om och tillbyggnad på 1850-talet och 1890-talet. Byggnaden blev gästgivaregård år 1860 och fortsatte den gästgivaretradition som funnits i Levar sedan år 1635.

 

År 1976 övertog May-Liss Abrahamsson Levar Hotell. Vid denna tid var hotellet i dåligt skick, men efter många stora och kostnadskrävande reparationer - såväl exteriört som interiört - lyckades hon bevara en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

 

Hotellet har haft ytterligare 2 ägare efter det. I maj 2013 köpte Erik och Erica Sjöström Hotellet och driver det tillsammans.

Välkommen till Levar Hotell

Erik och Erica med personal hälsar alla nya och gamla gäster välkomna till vår restaurang och vårt lilla hotell. Sedan vi övertog hotellet har vi gjort en lång resa och lärt oss mycket om att driva en rörelse som Levar hotell.

Vi arbetar ständigt med förbättringar för både personal och gäster. Vi har byggt om vårt restaturangkök och ett antal av rummen har genomgått uppfräschning sedan övertagandet.

Då vi värnar det lokala så serveras endast Svenskt kött i vår restaurang, både till lunch och middag.

Kontakt

Levarhotell
Riksvägen 12
914 33 Nordmaling
 
Tel. 0930-101 09
Email. info@levarhotell.se